نوآوری بعدی در دنیای فین‌تک

بانکداری باز نوآوری بعدی در دنیای فین‌تک chronis yan 1M4wYTqVD4o unsplash 1024x569

نوآوری قدرت تغییر همه چیز را دارد و در دنیای تکنولوژی نیز به طور دائم درخواست برای پیشرفت حس میشود. در قسمت مالی، این پیشرفت را میتوان با بالا بردن سرعت انجام درخواست ها یا اعطای تسهیلات مالی اندازه گرفت. همچنین میتوان این پیشرفت را در نگهداری امن داده های مشتریان و ابداع روش های […]