برچسب: استارتاپ فین‌تک

مقاله

استارتاپ فین‌تک

برای تعریف دقیق استارتاپ فین‌تک باید به معنای لغوی فین‌تک توجه کنیم. فین‌تک خلاصه ای از کلمه ی تکنولوژی مالی میباشد، فین‌تک در واقع به

ادامه مطلب