هوش مصنوعی و نقش آن در آینده فین‌تک

هوش مصنوعی هوش مصنوعی و نقش آن در آینده فین‌تک robot

شرکت های مالی از طلایه داران استفاده از کامپیوتر ها در حوزه تخصصی خود بودند، از استفاده از داده های نسبی تا امروز که مشتاقانه در انتظار قدم بعدی در حوزه استفاده از تکنولوژی در محاسبات خود هستند. هوش مصنوعی به شرکت های فین‌تک در زمینه حل مشکلات نیروی انسانی، از جمله مساله بازده کمک […]