هزينه فرصت تعريفی در علم اقتصاد است. در سلسله مقالات آینده میخواهیم به معرفی مفاهیم اقتصادی و کاربردهای آنان در زندگی روزمره بپردازیم. مقاله امروز در رابطه با مفهوم هزینه فرصت میباشد. علم اقتصاد را میتوان  علم تخصیص منابع محدود به نیاز های نامحدود انسان ها تعریف کرد. همه ی ما، فارغ از موقعیت اجتماعی، جنسیت، سن و ... دارای خواسته های نامحدودی هستیم و در عین حال منابع و امکانات محدودی در اختیار داریم. این امکانات شامل زمان، انرژی، روابط اجتماعی، پول و ... هستند.

هزینه فرصت

هزینه فرصت تعریفی در علم اقتصاد است. در سلسله مقالات آینده میخواهیم به معرفی مفاهیم اقتصادی و کاربردهای آنان در زندگی روزمره بپردازیم. مقاله امروز در رابطه با مفهوم هزینه فرصت میباشد. علم اقتصاد را میتوان  علم تخصیص منابع محدود به نیاز های نامحدود انسان ها تعریف کرد. همه ی ما، فارغ از موقعیت اجتماعی، جنسیت، سن و … دارای خواسته های نامحدودی هستیم و در عین حال منابع و امکانات محدودی در اختیار داریم. این امکانات شامل زمان، انرژی، روابط اجتماعی، پول و … هستند.

هزینه فرصت تعریفی در علم اقتصاد است. در سلسله مقالات آینده میخواهیم به معرفی مفاهیم اقتصادی و کاربردهای آنان در زندگی روزمره بپردازیم. مقاله امروز در رابطه با مفهوم هزینه فرصت میباشد. علم اقتصاد را میتوان  علم تخصیص منابع محدود به نیاز های نامحدود انسان ها تعریف کرد. همه ی ما، فارغ از موقعیت اجتماعی، جنسیت، سن و ... دارای خواسته های نامحدودی هستیم و در عین حال منابع و امکانات محدودی در اختیار داریم. این امکانات شامل زمان، انرژی، روابط اجتماعی، پول و ... هستند. هزینه فرصت هزينه فرصت 0 dbxGGosYMeMecx9o 300x149

نکته ای که قابل توجه است این است که تمامی ما در هر لحظه از زندگی در حال پرداخت هزینه هستیم، حتی اگر کاری را به صورت رایگان انجام دهیم، در واقع داریم با زمان خود هزینه انجام آن کار را میپپردازیم، هرگز فکر نکنید که زمان یک ارز بدون ارزش میباشد، به عبارتی میتوان گفت هزینه انجام یک کار، حتی اگر رایگان باشد، انجام ندادن کار دیگری است.

با یک مثال شاید این مفهوم واضح تر شود، به طور مثال مطالعه ی این مقاله برای شما هزینه ای از نظر مالی ندارد، ولی زمانی را که در حال مطالعه این مقاله هستید را میتوانستید صرف گوش دادن به یک آهنگ، تفریح با دوستان، مطالعه اخبار یا هزاران هزار کار دیگر بکنید، اینجاست که میگوییم: هزینه فرصت یعنی هزینه انجام یک کار، انجام ندادن کار دیگر است.

برای اتخاذ تصمیم مناسب در رابطه با نحوه استفاده از منابع، باید سود و هزینه ثابت و متغییر هر تصمیم و هر کاری را بسنجیم و سعی کنیم بهترین استفاده ممکن از منابع محدودی که در اختیار داریم را بکنیم، دقیقا در همین نقطه است که متوجه مفهوم هزینه فرصت میشویم. حالا که انجام هر کاری برای ما هزینه دارد، چه پولی، چه زمانی، چه از نظر انرژی و جنبه های دیگر، باید در فرآیند تصمیم گیری خود خودآگاهانه تر عمل کنیم. این تصمیم خودآگاهانه یعنی بررسی کامل کاری که میخواهیم انجام دهیم، هزینه های آن، گزینه های دیگری که میتوانیم به جای آن انجام بدهیم و سود و زیان های احتمالی گزینه های جایگزین و مقایسه تمامی گزینه های ممکن و در نهایت انتخاب یکی از گزینه ها که بهترین تطبیق را با خواسته های ما دارند.

پس ما میتوانیم از مفهوم هزینه فرصت در زندگی روزمره خود برای گرفتن بهترین نتیجه ممکن از کارهایمان استفاده کنیم.

به اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *